Podpora výskumu pri boji proti pandémií vyvolanej ochorením COVID-19

„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou“

„Projekt je spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)“

Prijímateľ: Herb-Pharma Corporation s.r.o.

Sídlo: 654 Veľké Ludince 935 65

Miesto realizácie projektu: 404 Veľké Ludince 935 65

Stručný popis projektu:

Projekt bude realizovať priemyselný výskum s cieľom identifikovať účinnú látku s antivírusovým účinkom a experimentálny vývoj zloženia účinnej látky pre ústny sprej a vývoj prototypu terapeutickej masky s účinnou látkou vhodnej na prevenciu COVID-19.

Začiatok realizácie: 03 2021

Ukončenie realizácie: 04 2023

Celková zazmluvnená výška NFP: 1 822 398,71 EUR

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk