Podmienky používania

Vitajte na webovej stránke spoločnosti Herb-Pharma! Prístupom a používaním našej webovej stránky súhlasíte s dodržiavaním nasledujúcich podmienok:

Vlastníctvo obsahu: Obsah tejto webovej stránky, vrátane textov, softvéru, obrázkov, videí, hudby, logotypov, obchodných značiek a ďalších materiálov („Obsah“), je chránený autorskými právami, obchodnými značkami a ďalšími vlastníckymi právami. Tento Obsah je buď vlastnený alebo kontrolovaný spoločnosťou Herb-Pharma, alebo licencovaný spoločnosti Herb-Pharma tretími stranami. Súhlasíte s dodržiavaním všetkých platných autorských zákonov a akýchkoľvek dodatočných upozornení na autorské práva alebo obmedzenia uvedených na webovej stránke.

Použitie obchodných značiek: Bez predchádzajúceho písomného súhlasu nie je povolené používanie žiadnej z obchodných značiek alebo obchodných názvov spoločnosti Herb-Pharma. Uvedomujete si, že nevlastníte žiadne vlastnícke práva na tieto názvy a značky.

Oznámenie o neoprávnenom použití: Ak sa vám stane známe neoprávnené použitie webovej stránky alebo ak sa dozviete o akomkoľvek tvrdení, že webová stránka alebo jej obsah porušuje práva kohokoľvek strany, vrátane autorských práv, obchodných značiek alebo iných zmluvných, zákonných alebo občianskoprávnych práv, súhlasíte s tým, že budete okamžite písomne informovať spoločnosť Herb-Pharma.

Pripomienky alebo sťažnosti: Ak máte akékoľvek pripomienky, sťažnosti, alebo ak chcete nahlásiť problém týkajúci sa produktov spoločnosti Herb-Pharma alebo ich aplikáciu, alebo máte technické otázky týkajúce sa webovej stránky, kontaktujte nás na adrese: home@herb-pharma.com.

Odmietnutie zodpovednosti: Aj keď sa snažíme poskytnúť presné a aktuálne informácie na našej webovej stránke, neposkytujeme žiadne vyhlásenia alebo záruky žiadneho druhu, výslovne alebo implicitne, o úplnosti, presnosti, spoľahlivosti, vhodnosti alebo dostupnosti webovej stránky alebo informácií, produktov, služieb alebo súvisiacich grafík na webovej stránke pre akýkoľvek účel. Akékoľvek dôverovanie, ktoré kladiete na takéto informácie, je teda výhradne na vaše vlastné riziko.

Odkazy na webové stránky tretích strán: Naša webová stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán pre vaše pohodlie. Tieto odkazy neznamenajú, že schvaľujeme tieto webové stránky. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah týchto odkazovaných webových stránok.

Zmeny v podmienkach používania: Spoločnosť Herb-Pharma si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto podmienky používania. Takéto zmeny budú okamžite účinné po ich zverejnení na webovej stránke. Vaše ďalšie používanie webovej stránky po akýchkoľvek zmenách predstavuje vaše prijatie upravených podmienok používania.

Platné právo: Tieto podmienky používania budú riadené a vykladané v súlade s právom [Vaša jurisdikcia], a všetky spory týkajúce sa týchto podmienok používania budú predmetom výlučnej jurisdikcie súdov [Vaša jurisdikcia].

Používaním našej webovej stránky súhlasíte s týmito podmienkami používania. Ak nesúhlasíte s akoukoľvek časťou týchto podmienok používania, nepoužívajte našu webovú stránku, prosím.