Podmienky používania

Stránky a všetky ich súčasti (ako známky, obrázky, texty, videá, atď.) sú chránené právami na duševné vlastníctvo. Vývoj týchto Stránok predstavuje významnú investíciu a spoločnú prácu na strane našich tímov. Z tohto dôvodu, s výnimkou prípadov výslovne stanovených, nemáte žiadne iné právo ako k prezeraniu týchto Stránok k Vášmu čisto osobnému a súkromnému používaniu. 

Akékoľvek používanie, reprodukcia alebo reprezentácia týchto Stránok (celkovo alebo čiastočne) alebo prvkov, ktoré sú ich súčasťou, v akýchkoľvek médiách pre iné účely, vrátane, ale nielen, pre komerčné účely, nie sú povolené. Vo výnimočných prípadoch Vám môžeme výslovne povoliť reprodukciu a/alebo prezentáciu celých alebo časti Stránok vo vybraných médiách. Každá žiadosť o povolenie v tomto ohľade musí byť predložená vopred na nasledujúcu e-mailovú adresu: home@herb-pharma.com

Snažíme sa Vám poskytnúť presné a aktuálne informácie. Aj keď prenosy dát a informácií cez internet nie sú absolútne technicky spoľahlivé, a tak nemôžeme zaručiť správnosť všetkých údajov, ktoré sú uvedené na týchto Stránkach.
Ďalej by sme chceli zdôrazniť, že v informáciách dostupných na tomto serveri sa môžu vyskytnúť nepresnosti, spôsobené najmä  zásahom tretích osôb. Prosím, informujte nás o akejkoľvek chybe alebo opomenutí na nasledujúcej e-mailovej adrese: home@herb-pharma.com