Všeobecné podmínky užití

Stránky a všechny jejich části jako jsou obsah, software, loga, ochranné známky, servisní značky, fotografie, ilustrace, obrázky, jména, texty, videa a další materiály (dále jen „Obsah“) jsou chráněny autorskými právy, ochrannými známkami a / nebo jinými právy duševního vlastnictví. Obsah zahrnuje jak obsah, který vlastní nebo kontroluje společnost Herb-Pharma, tak i obsah vlastněný a kontrolovaný třetími osobami a licencovaný společnosti Herb-Pharma. Uživatelé souhlasí, že se řádně seznámí a budou dodržovat všechna autorskoprávní omezení a upozornění uvedená na Stránkách. Uživatelé dále berou na vědomí, že nad rámec zákona nejsou bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti Herb- Pharma oprávněni použít žádnou ochrannou známku, firmu nebo logo společnosti Herb- Pharma a uznávají, že jim z nich nebo na ně neplynou žádná práva užití.

Snažíme se vám poskytnout přesné a aktuální informace. Nicméně, přenosy dat a informací přes Internet nejsou absolutně technicky spolehlivé, a tak nemůžeme zaručit správnost všech údajů, které jsou uvedeny na těchto Stránkách.
Dále bychom chtěli zdůraznit, že v informacích dostupných na tomto serveru se mohou vyskytnout nepřesnosti, zejména způsobené zásahem třetích osob. Prosím, informujte nás o jakékoli chybě nebo opomenutí na následující emailové adrese home@herb-pharma.com