Ochrana osobních údajů

Při zadání našich Internetových stránek budou z vašeho prohlížeče přenesena určitá data na náš web server. Což děláme a požadujeme z technických důvodů, aby vám mohly být zpřístupněny požadované informace. Abychom umožnili přístup na naše Internetové stránky, sbírají se následující data, která budou krátce uložena a použita: IP adresa, datum a čas přístupu, konkrétní stránka, http kód stavu, internetová stránka požadující přístup, prohlížeč

Na našich Internetových stránkách využíváme službu analýzy internetových stránek Google Analytics společnosti Google Inc.

Informace shromažďované společností Google v souvislosti s vaším používáním našich Internetových stránek budou přeneseny na server společnosti Google v USA, kde budou uloženy a analyzovány. Příslušné výsledky nám pak budou zpřístupněny v anonymizované podobě. Vaše údaje o používání nebudou během tohoto procesu spojeny s celou vaší IP adresou. Google má certifikaci dle EU-US Privacy Shield, která zajišťuje dodržování adekvátní úrovně ochrany osobních údajů při zpracování dat společností Google v USA.

Svůj souhlas s analýzou internetových stránek můžete kdykoli odvolat, buď stažením a nainstalováním poskytnutého Google Browser Plugin, zamezí analýze internetových stránek pouze, pokud budete používat prohlížeč, na kterém jste nainstalovali plugin a pokud nevymažete zakazovací cookie.

Další informace o Google Analytics viz Podmínky užívání Google AnalyticsSměrnice pro ochranu osobních údajů Google Analytics a Politika ochrany osobních údajů Google.

Následující práva vám obecně náleží dle příslušných zákonů o ochraně osobních údajů: právo na informace o vašich osobních údajích, které máme uloženy, právo požadovat opravu, vymazání nebo omezení zpracování vašich osobních údajů, právo namítat vůči zpracování z důvodů vašich vlastních legitimních zájmů nebo profilování, pokud nebudeme schopni prokázat, že určité závažné a zaručené důvody převyšují vaše zájmy, práva a svobodu, nebo že toto zpracování probíhá za účelem prosazení, uplatnění nebo obhájení právních nároků, právo na přenositelnost údajů, právo na podání stížnosti u úřadu pro ochranu osobních údajů; kdykoli můžete s budoucí platností svůj souhlas se shromažďováním, zpracováním a užíváním svých osobních údajů odvolat.

Veškeré otázky ohledně ochrany osobních údajů zasílejte prostřednictvím uvedeného e-mailu: home@herb-pharma.com