Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo a název výzvy: Aplikace – VIII. výzva

Název projektu: Výzkum a vývoj revolučních přípravků s obsahem šafránového extraktu a biomimetických peptidů

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je výzkum a vývoj komplexních účinných látek, které budou následně aplikovány do nových druhů kosmetických produktů.

Stručný popis operace: Účinné látky budou obsahovat šafránový extrakt a speciální biotechnologické peptidy, které zabezpečí rychlé a efektivní zlepšení stavu pleti uživatelů s dlouhotrvajícím efektem. Výstupem projektu budou nové produkty kosmetické řady s obchodním názvem Safage cosmetics čítající 30 přípravků.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.