Adatvédelmi nyilatkozat

Cégünk az érintettek személyes adatainak kezelése, nyilvántartása, feldolgozása és esetleges továbbítása során minden esetben az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (általános adatvédelmi rendelet), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb vonatkozó, hatályos jogszabályi rendelkezések alapján jár el.

Ön a gyntima.com oldalt személyes adatai megadása nélkül használhatja, ennek megfelelően a honlap használatára az általános adatvédelmi rendelet hatálya nem terjed ki.

A honlap böngészése során keletkező adatokat sem a cégünk, sem a honlap fejlesztője és üzemeltetője semmilyen módon sem tárolja vagy kezeli konkrét érintetthez köthető módon.

A honlap használata során böngészőjében bizonyos adatok ugyan rögzítésre kerülhetnek, de ezek cégünk számára nem hozzáférhetőek.

A honlap használata során különféle okokból a felhasználó gépének bizonyos adatai tárolódnak szerverünkön. Ezek adott esetben alkalmasak lehetnek valamely Érintett beazonosítására is, azonban ezeket az adatokat kizárólag statisztikai célokra használjuk fel.

Ha bármilyen kérdése, javaslata, esetleg kifogása van adatkezelési gyakorlatunkkal összefüggésben, úgy kapcsolatba léphet velünk:

info@fytofontana.hu