Ochrana osobních údajů

Uživatel uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů svůj souhlas se zpracováním osobních údajů zadaných na webové stránky v rámci soutěže za účelem předání výhry, či jiných otázek spojených se soutěží a za účelem informování o dalších marketingových akcích, jakož i nabízení produktů vyhlašovatele a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 10 let ode dne poskytnutí údajů s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem osobních údajů ve smyslu zákona je společnost Fytofontana CZ, s.r.o., K vrcholu 2347/6 Žižkov, 130 00 Praha 3.

Uvedené osobní údaje poskytujete dobrovolně a svůj souhlas s poskytnutím osobních údajů můžete kdykoli odvolat zasláním na následující adresu: swiss@herb-pharma.com nebo na Fytofontana CZ, s.r.o., K vrcholu 2347/6 Žižkov, 130 00 Praha 3.